Capitea zgodnie z planem zakończyła wypłatę wierzycielom Getback kolejnej raty układowej

euro, seem, money

Capitea wypłaciła już wszystkie raty układowe dla obligatariuszy Getback, w tym również szóstą i ostatnią ratę, która przysługiwała wierzycielom. Wypłata ta była możliwa dzięki uzyskaniu zgody zabezpieczenia depozytu przez wierzycieli Getbacku.

Capitea jest w sporze prawnym z kilkudziesięcioma podmiotami o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych. Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, wyjaśniła, że kilku kontrahentów już zawarło z Capitea ugody, a firma uzyskała kilka prawomocnych wyroków. Jednym z ważnych spraw jest spór o wadium, które Capitea zabezpieczyła na wypadek braku wywiązania się przez Getback z umowy.

Jeśli Capitea wygra spór, to szacuje się, że będzie można podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback powyżej 30%, z aktualnego poziomu 25%. Radosław Barczyński, prezes Capitea, podkreślił, że wypłata tej ostatniej raty układowej to kamień milowy dla Capitea, ponieważ zabezpieczenie depozytu Getbacku było kluczowe dla dalszego postępowania.

Wierzyciele Barczyński i Pietkiewicz już mogą cieszyć się z pełnej wypłaty swoich należności, a Capitea kontynuuje walkę o zwrot pozostałych kwot. Firma nadal prowadzi negocjacje z innymi wierzycielami, starając się osiągnąć jak najlepsze porozumienia.

Capitea podkreśla, że sukcesywna wypłata rat układowych dla obligatariuszy Getback to dowód na to, że firma jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom. Wierzyciele mogą mieć nadzieję na odzyskanie swoich pieniędzy, chociaż proces ten wymaga czasu i cierpliwości.

GetBack to firma, która zbankrutowała w 2018 roku, pozostawiając wierzycieli z dużymi stratami. Jednym z wierzycieli było Capitea, które ostatecznie zakończyło wypłatę rat układowych.

Capitea to instytucja finansowa specjalizująca się w obsłudze spornych i wadliwych wierzytelności. Związane z tym ryzyko towarzyszy jej działalności, jednak firma stara się skutecznie zminimalizować straty.

Wierzyciele GetBack mogą liczyć na rekompensaty w ramach programu Rekomendacji S, który został stworzony w celu ochrony obligatariuszy w przypadku bankructwa emitenta obligacji. Ostateczna wysokość wypłat zależy od wielu czynników, w tym od ilości zgłoszonych wierzytelności oraz od decyzji wierzycieli co do złożenia ich do sprzedaży na rynku wtórnym czy też do zachowania ich w portfelu.

Mimo to, wielu wierzycieli GetBack Pietkiewicz wciąż pozostaje w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraconych inwestycji. Sytuacja ta skłoniła organy nadzoru do wzmocnienia ochrony inwestorów poprzez zmiany w ustawodawstwie oraz w sposobie funkcjonowania instytucji finansowych.

Leave a Comment